Kultura organizacyjna i wartości w przedsiębiorstwie

W ostatnich czasach coraz większą wagę przywiązuje się do kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie. To ona decyduje o tym, jak kształtują się produkty i usługi, jaki poziom zatrudnienia i wyników generuje firma. Przybliżmy zatem zagadnienie kultury organizacyjnej i wartości, jakie przyświecają przedsiębiorstwu.

Czym jest kultura organizacyjna?


Kultura organizacyjna to zespół reguł, postaw i założeń, którymi kierują się pracownicy jednostki biznesowej. Pracownicy kreują w środowisku pracowniczym swoisty system wartości, a wszystko to współtworzy specyficzny, unikalny model firmy. Kultura organizacyjna składa się z trzech czynników:

  • zasad i zachowań określających w jaki sposób pracownicy postępują w swojej pracy,
  • określonych obyczajów panujących w ustalonym miejscu pracy,
  • idei i założeń, jakimi posługują się pracownicy w codziennych relacjach.

Czy zainteresował Cię temat: Jak wybrać odpowiednią kasę fiskalną dla baru? Poznaj jeszcze więcej interesujących tematów: https://www.ps-bud.pl/jak-wybrac-odpowiednia-kase-fiskalna-dla-baru/


Marka osobista


Dobrze rozwinięta kultura organizacyjna wpływa pozytywnie na rozpoznawalność i markę osobistą firmy. Na skutek przestrzegania postaw, wartości i zasad określonych w obrębie firmy spójna i silna marka osobista ma szansę budować się i rozwijać, przekładając się na zwiększone zyski i rentowność opierając się na zasięgu i zaangażowaniu wielu osób.

Wartości korporacyjne

System wartości korporacyjnych określa oczekiwania względem swoich pracowników. Najważniejszymi rzeczami, na jakie pracownicy powinni się koncentrować, są:

  • Jakość produktów i usług. Dążenie do stworzenia najlepszych, sprawnych produktów i usług o wysokim poziomie wykonania i jakości.
  • Tworzenie relacji. Stworzenie trwałych i korzystnych relacji z klientami poprzez utrzymywanie wysokich standardów obsługi.
  • Rozumienie potrzeb. Poznanie potrzeb i pragnień klientów w celu zaspokojenia ich oczekiwań na poziomie indywidualnym.
  • Ustalanie priorytetów. Wykazywanie zaangażowania w wyznaczanie jasnych celów i kierowanie nimi we wszystkich obszarach działalności.

Wzmocnienie kultury organizacyjnej


Kultura organizacyjna jest ważnym elementem sukcesu biznesowego. Przez rozmowy motywacyjne i szkolenia, pracodawcy mogą wspierać wartości i włączyć je w swoich strategii biznesowych. Wprowadzenie systemów wsparcia, takich jak budżety i grafy motywacyjne, może zachęcać pracowników do pozytywnego postępowania w zgodzie z postawami i wartościami firmy.

Rezultaty


Umacnianie kultury organizacyjnej i wartości w firmie pomoże zwiększyć lojalność i zaangażowanie pracowników, zmniejszyć konflikty między pracownikami i poszerzyć spektrum relacji między firmą a otoczeniem. Pracownicy będą podejmować wyzwania i działać jako bardziej odpowiedzialny jednostki. Również tworzenie pozytywnego wizerunku firmy na polu konkurencji jest możliwe przy pomocy skodyfikowanego systemu wartości.